lørdag 14. mai 2011

Aschehoug vil droppe kopisperren på ebøker!

Forlaget har signalisert i en pressemelding at de ønsker å bevege seg vekk fra DRM-løsningen som er valgt. Endringen kom etter kritikken i forbindelse med lanseringen av Bokskya. Aschehoug ønsker å endre kopibeskyttelsen på sine ebøker fra teknisk DRM til vannmerking.

Så hva er vannmerking? Jeg refererer innlegg i Dagbladet...

"Vannmerking kalles også Sosial DRM. Denne har sosiale/psykologiske sperrer mot ulovlig spredning. Ved sosial DRM lagres informasjon om brukeren/kjøperen i e-boka. Informasjon kan legges både synlig og usynlig i e-bokfila.

DDS har utviklet Sosial DRM som er en mer avansert enn «vanlig» vannmerke. Med Sosial DRM er det vanskeligere å fjerne de personlige opplysningene som følger e-boka enn ved et tradisjonelt vannmerke. Skjulte sporbare data lagres på flere «ulike nivåer» i e-boka.

Hver e-bok vil ha en unik transaksjonsID som gjør det mulig for DDS å spore opp hvem som har kjøpt e-boka, og hvor og når den ble kjøpt. DDS garanterer sporbarhet til enkelttransaksjoner. Et vannmerke kan ikke forhindre ulovlig kopiering, men opplysningene som er lagret med e-boka gjør at det finnes en sosial/psykologisk sperre mot å spre e-boka.

I alle e-bøker som distribueres gjennom DDS vil det, i tillegg til de skjulte dataene, være en egen side som viser kjøpers navn, bokhandelens navn, dato, unik transaksjonsID og en generell tekst om rettigheter
."

Med andre ord - forlaget ønsker å stole på kundene sine igjen! Det var ikke et øyeblikk for tidlig... Det gjenstår imidlertid at forfatterene selv ønsker å vannmerke sine egne bøker, for til syvende og sist så er det dem som har siste ordet når det gjelder hvordan de vil sikre (tilgjengelig-/eller utilgjengeliggjøre) bøkene sine. 

Vi nærmer oss et punkt der jeg kan se at norske e-bøker også har livets enkle rett, og ikke et komplisert foretak for spesielt interesserte slik som nå. Vannmerking blir det samme som å skrive inni ei papirbok: "Denne boka tilhører...xxx". De aller fleste av oss returnerer en slik bok, eller i få tilfeller låner den videre til en bekjent med eierens samtykke. Vannmerking er en enda sterkere eiertilknytning enn skriblerier i en papirbok.

La oss også håpe at forlagene enes, og at alle e-bøker kan ligge ett sted for fremtiden. Én enkel database å holde styr på. Ett enkelt sted å logge seg inn. Vi er kanskje så smått på vei...?

La oss alle be...


Innlegg om Bokskya på NRK - Tekno

Videosnutten som starter 12 min 45 sek uti programmet omhandler Bokskya og tanken og idéen bak denne. Klikk på logoen - vel verd å få med seg :-)
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen noen ord før du går :-)