fredag 6. januar 2012

Lokal forlegger-uenighet om bokbransje utspill

Hva skjer?
På oppdrag fra kulturministeren har Oslo Economics evaluert effekten av virkemidler som momsfritak for papirbøker, innkjøpsordning og fastprisavtale i dagens litteraturpolitikk. Rapporten har høringsfrist til 16. april!

Bakgrunn
Et forslag i Stortinget om å erstatte den nåværende bokavtalen, som reforhandles hvert 4. år, med en permanent boklov. Jeg er riiimelig nysgjerrig på hva denne permanente bokloven kommer til å si om e-bøker, for å si det sånn...

Fastpris
Ett av forslagene er å liberalisere fastprisordningen ved å gjøre den til en rettighet istedenfor en plikt for forlagene. Idag må fastsatt pris på ny bok holdes ut april året etter utgivelsen!

Eierskap
Kulturminister Huitfeldt har i tillegg foreslått eierskapsbegrensninger for norsk forlagsbransje for å skjerpe konkurransen.

Dette var interessant lesning i Stavanger Aftenblad av igår. Dessverre ligger ikke artikkelen ute på nettet.

Vi har i Stavanger to lokale forleggere, Wigestrand og Bokforlaget. Begge er medlemmer av Forleggerforeningen og begge omfattes dermed av fastprisavtalen. De kan si følgende om fremtiden til e-bøker: 

"Eboken kommer! De to lokale forleggerne er derimot enige om at bokbransjen har store utfordringer foran seg når det gjelder e-bok. Ingen av dem er med i bokskya, som langt fra er noen suksess. Men mens Wigestrand forlag foreløpig har satt e-boka på vent, er Bokforlaget tilknyttet distribusjonssentralen Ebok Norden, som har lisens på Apples e-bokløsning for Norden. -Foreløpig har vi fem titler ute, men målet er å utgi alle titler på e-bok framover. I motsetning til de store forlagene, har vi også valgt å sette prisen for e-bok mye lavere enn for papirutgaven, sier Isachsen."

Og HURRA sier jeg om prisingen! Kanskje vi etterhvert kan få litt fornuftig tankegang på banen? Ikke et øyeblikk for tidlig, spør du meg !!! Uansett er det gang i dialogen, og bare det er et positivt tegn. Vi får krysse fingre og det vi har for norske e-bøkers framtid!


Deilig kald vinter :-).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen noen ord før du går :-)