fredag 6. april 2012

Også i Sverige er e-bøker altfor populære

Vi skryter på oss at vi slår svenskene i det meste, men de har faktisk hatt e-bøker på biblioteket i 10 år...!!! I januar i år hadde Aftenposten nedenforstående innlegg - så har vi en viss oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til våre naboer i Skandinavia...

""I Sverige er e-bøker altfor populære

Ebøker på biblioteket har blitt FOR populære i Sverige. Nå har to store forlag innført tre måneders karantenetid for e-bøker. - Uheldig, mener norsk bibliotek.

Med ebøker forsvinner mange av ulempene med biblioteket. Plutselig er bibliotekbøkene øyeblikkelig tilgjengelig på leseenheten din overalt, uten at du trenger å gå til hverken bibliotek eller bokhandel. Norske biblioteker har til nå nesten ikke hatt tilgang på e-bøker, men i Sverige har låntagerne hatt ubegrenset tilgang på bøker i mange år.

Etter at nettbrett som iPad kom på markedet, har utlånet skutt i været i Sverige. Hele 80 prosent av lesingen av e-bøker har kommet fra utlån. For enkelte titler, som den populære selvbiografien Jag är Zlatan, har utlånsandelen vært enda høyere. E-boken er hittil kjøpt og lånt i totalt 13 000 eksemplarer.

Karantene

I høst har de svenske storforlagene Norstedts og Piratforlaget lagt inn en karanteneperiode for utgivelse av e-bøker, for å unngå at bibliotekutlånet spiser for mye av salget i bokhandelen. Dermed har bibliotekene vært avskåret fra å låne ut de mest attraktive titlene, og biblioteksjefene er ikke uventet kritiske. Men også forlagene synes det er ugreit at bibliotekene blir stående uten ferske bøker.
- Vi er smertelig klar over at dette er et spørsmål som må løses, og at det er et problem for bibliotekene. Men vi jobber for å bygge e-bokmarkedet og må verne om våre forfattere og forlagsvirksomheten, sier Teresa Knochehauer i Norstedts til bladet Svensk Bokhandel 

Fritt frem

I Sverige har e-bøker, i motsetning til i Norge, vært tilgjengelige i ti års tid. Bibliotekene har betalt rundt 20 kroner for hvert utlån, etter den såkalte utleiemodellen. Alle låntagere som ønsker det har kunnet låne bøkene, helt uten begrensninger. Hvert bibliotek har altså hatt et ubegrenset antall eksemplarer. Dette har ført til at rundt 80 prosent av svenske e-bøker har vært gratis for brukerne.
I Norge kommer bibliotekene for alvor i gang med prøveordninger med e-bøker først i år. Til nå har utvalget i prøveprosjektene vært elendig. Men nå har Kulturrådet bestemt seg for å kjøpe inn e-bøker til de tre biblioteksammenslutningene Deichmanske bibliotek i Oslo, Buskerud Fylkesbibliotek og Ryfylkebiblioteket. Pilotbibliotekene vil motta elektroniske eksemplarer av så godt alle skjønnlitterære utgivelser for voksne.

Eksemplarmodell

Det er likevel ingen umiddelbar fare for at bibliotekutlånet skal gå av hengslene i Norge. Her lar forlagene nemlig bibliotekene bare låne ut sine begrensede eksemplarer til en låntager av gangen.

Rådgiver Dag Erlend Lohne Mohn ved Buskerud Fylkesbibliotek påpeker at det vil være et brudd med prinsippene til Norsk Bibliotekforening,dersom forlagene innfører karantene på e-bøker i Norge.
- Den svenske karanteneordningen er i mine øyne en form for sensur. Det ville være veldig uheldig om forlagene begynner å sortere hvem som skal få tilgang til ny informasjon på denne måten.

Forstår behovet

- Men du har jo tidligere ment at en utleiemodell som den svenske vil ha noe for seg også i Norge. Forlagene må jo ha noe å leve av her også?
- Vi forstår at det er behov for et kommersielt bokmarked. Det er godt mulig det er behov for et tak på antall parallelle utlån. Men det er synd om man kopierer alle ulempene med papirbøkene. Kan hende kan man ha en slags begrensning på utlån av for eksempel på bestselgerne, fordi problemet er størst der. Uansett ser vi nå at ting nå er greit på gli. Det ser ut til å være en aksept og anerkjennelse i forlagene om at e-bøker har en naturlig plass i norske biblioteker, sier han.

Slik gjør du det

Når nye e-bøker nå utgis, vil de bli distribuert i 30 eksemplarer til de tre pilotbibliotekene. Alle som har et nettbrett og et lånekort ved et av bibliotekene vil kunne låne bøkene fra hvor som helst. Du trenger ikke være bosatt i Buskerud for å låne der, men lånekortene utstedes bare av de lokale bibliotekene. Nasjonale lånekort gjelder ikke i prøveperioden.
Pilotbibliotekene jobber nå med løsninger som gjør at alle som har et nettbrett skal kunne låne bøker, uten å gå veien om en PC.""


Fargeklatt fra kjøkken


http://bloggurat.net/minblogg/registrere/f080de40e77682707dd68379820956065a563726
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen noen ord før du går :-)