mandag 18. juni 2012

Mangler rett til e-bøker! Utdatert lovverk og krav fra forlagene...

Nå er det ikke normalt Klassekampen jeg leser, men dette innlegget sakser jeg ærlig og redelig fra nettet... Les og grin... :-/

Utdatert lovverk og krav fra forlagene kan vingeklippe framtidas bibliotektilbud. - Det er avgjørende at vi finner en løsning, sier Ingeborg Rygh Hjorthen i Norsk bibliotekforening.

Norske biblioteker har havnet i en knipe. Den lovfestede retten de har til å låne ut bøker, gjelder nemlig ikke e-bøker. Hvis norske lesere i framtida foretrekker e-bøker framfor papirutgavene, kan bibliotekene fort sakke akterut.
- Hvis dette problemet ikke løses, blir det vanskelig å gi et like godt tilbud av e-bøker som av papirbøker, sier Ingeborg Rygh Hjorthen, leder i Norsk bibliotekforening, til Klassekampen.

Prisgitt forlagene
Biblioteker som vil gi låntakerne sine et e-boktilbud, er i dag prisgitt forlagene. Norske forlag vil begrense gratisutlånet av e-bøker for ikke å ødelegge salget.
- De praktiske konsekvensene er at forlagene plutselig kan bestemme om og hvordan vi skal låne ut bøker i biblioteket. Hvis de ønsker, kan de innføre en praksis som gir norske lånere et dyrt og dårlig bibliotektilbud. Det er ganske alvorlig, sier en bekymret Dag Erlend Lohne Mohn.
Han er rådgiver i Buskerud fylkesbibliotek og leder et forsøksprosjekt med utlån av e-bøker.

Politisk paradoks
Lohne Mohn mener lovens skille mellom papir- og e-bøker er både utdatert og politisk problematisk.
- Norsk litteraturproduksjon og forlagene har gode støtteordninger og unntak fra lover som andre kommersielle aktører må forholde seg til. Jeg tenker da på innkjøpsordningen og bokavtalen, som kan bli avløst av en ny boklov. Når det offentlige Norge støtter dette, blir det for galt at de offentlige bibliotekenes tilbud blir vingeklippet av de samme forlagene. Jeg håper ikke dette er politisk spiselig, sier Lohne Mohn.

Frykter svenske tilstander
Stridens kjerne er en bestemmelse i åndsverkloven, som gir bibliotekene rett til «spredning av eksemplar». Men dette gjelder bare fysiske eksemplarer. En e-bok regnes derimot som en «framstilling» eller «tilgjengeliggjøring» av et verk. Og her sitter ikke bibliotekene på den samme retten.
- Det er pussig at to identiske tekster, skrevet at samme forfatter, behandles helt ulikt bare fordi de kommer i forskjellige formater, sier Rygh Hjorthen.
I dag samarbeider forlag og biblioteker om å finne framtidas løsning for utlån av e-bøker. Men Rygh Hjorthen frykter at forleggerne vil ende opp med alle forhandlingskortene.
- I Sverige har Svensk Biblioteksförening brutt forhandlingene med Svenska Förläggareföreningen om en økonomisk avtale for utlån av e-bøker. De melder at forleggerne selv legger alle premissene for forhandlingene. Vi ønsker ikke en situasjon i Norge der én part står uforholdsmessig sterkt overfor den andre, sier hun.

Vil ha endring
Norge er bundet til EUs regler for opphavsrett gjennom EØS-avtalen. Det kan gjøre det vanskelig å gi bibliotekene fri rett til e-bokutlån.
- Det beste og enkleste ville kanskje være en endring av åndsverkloven, slik at samme regler gjaldt for e-bøker som for papirbøker. Men det kan bli vanskelig å få til ettersom vi er bundet av EU-regelverket, sier Rygh Hjorthen.
Forlagene er på sin side bekymret for at gratis tilgjengelige e-bøker på biblioteket skal ødelegge det kommersielle markedet. Men kommunene har ikke råd til å kjøpe inn så mange bøker, understreker Dag Erlend Lohne Mohn.
- I dag kjøper norske folkebibliotek bøker med kommunale budsjetter. Foreløpig tyder ingenting på at dette vil endre seg. Derfor tror jeg ikke forlagene har noe å frykte, sier han.


Bølger i sand :-).

2 kommentarer:

  1. Dette er noe bibliotekmiljøet har snakket om og jobbet med i flere år og det dukker stadig opp utfordringer. Jeg håper virkelig det kommer en løsning som alle kan være fornøyd med og først og fremst alle leserne og forfatterne. I Danmark har de funnet en noenlunde bra løsning såvidt jeg har skjønt og deres erfaring er at det er bibliotekene som har lært folk å lese e-bøker. Dette tror jeg kunne vært tilfelle i Norge også og det ville jo forlagene være tjent med.

    SvarSlett
    Svar
    1. Ja jeg håper også alle blir enige snart. E-boka brer om seg og det ville være synd om ikke bibliotekene og forlagene kunne enes om dette. Jeg var rimelig happy da jeg fikk vite at Ryfylkebiblioteket var sagt å skulle være et av pionérbibliotekene sammen med biblioteket i Drammen på utlån av e-bøker. Sålangt har tidsfrister kommet og gått uten at noe har skjedd...

      Slett

Legg gjerne igjen noen ord før du går :-)